Arhiv osmrtnic

Začetni datum: torek, 3.5.2016, stran: 1

Sporočamo žalostno vest, da je v 75. letu starosti umrl

ALOJZ BORJAN

iz Hrušice 1 pri Novem mestu.

Pogreb bo v torek, 30. septembra, ob 16. uri na pokopališču v Hrušici. Od ponedeljka, 29. septembra, bo od 11. ure dalje ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu starosti umrl

MARTIN ARH

iz Novega mesta, Mestne njive 1, začasno stanujoč v Šmarjeških Toplicah 201.

Pogreb bo v četrtek, 2. oktobra, ob 15. uri na pokopališču v Ločni. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu starosti umrla

SILVA BIZJAK

iz Ribnice 14 pri Jesenicah na Dolenjskem, nazadnje oskrbovanka Doma starejših občanov Sevnica.

Pogreb bo v sredo, 1. oktobra, ob 16. uri na pokopališču na Jesenicah na Dolenjskem. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage žene, mamice in mame

MARIJE DOLENC,

rojene Žnidaršič,

s Kompolja,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za vsak stisk roke, besede tolažbe v teh težkih trenutkih in darovane sveče. Posebna zahvala Matjažu Vrtovšku in pogrebni službi, Dejanu za zaigrano Tišino, pevcem s Preske za zapete žalostinke, Janezu Levstiku za ganljiv govor in župniku Fonziju Žibertu za opravljen cerkveni obred. Zahvaljujemo se tudi nekdanjim in sedanjim Cvetkinim sodelavkam, Mercator MO Dolenjska in podjetju Media Trade Celje za izrečeno sožalje. Še enkrat iskrena hvala vsem, ohranili jo bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni, ki jo močno pogrešamo

ZAHVALA

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina, ki močno boli.
                                         (T. Pavček)

Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, tete, babice, prababice in svakinje

TEREZIJE JAZBEC

iz Brezovske gore

se iskreno zahvaljujemo za darovane sveče, cvetje, maše, denarno pomoč, za vso nudeno pomoč v žalostnih trenutkih in izrečeno sožalje. Posebna zahvala oskrbi Doma starejših, pogrebni službi Žičkar, župniku Ludviku, pevkam, za zaigrano Tišino in vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Zdaj se spočij, izmučeno srce.
Zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči.

Ob boleči izgubi očeta, dedka, pradedka, strica, svaka, tasta in bratranca

AVGUSTA OGOREVCA

s Piršenbrega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, darovali sveče, cvetje in denarne prispevke. Hvala pogrebni službi Žičkar in Komunali Brežice za lepo opravljen pogreb, govorniku gospodu Preskarju za ganljiv govor o njegovi življenjski poti, občinskemu odboru Zveze združenj borcev Brežice za častni pozdrav ob grobu in v vežici, občinskemu odboru Društva invalidov Brežice, krajevni organizaciji izgnancev Globoko-Pišece, nosilcem praporjev, križa in slovenske zastave. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen cerkveni obred, kvartetu trobil Kapele, internemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice, Domu upokojencev Brežice ter Mariji in Vladu Poje. Še enkrat hvala vsem in vsakomur posebej za vsak ljubeč stisk roke, za tople in sočutne objeme ter iskrene besede tolažbe, tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali ali smo jih morda nenamerno pozabili.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega

FRANCA ROSTOHARJA – FRANČEKA

iz Bukoška

se zahvaljujemo gasilcem za spremstvo, častno stražo in poklon nad grobom, vsem praporščakom, župnikoma Francu Rataju in bratrancu Lojzetu Brcetu za lepo opravljen obred, pevcem za zapete pesmi in trobentačema za zaigrani melodiji, Borisu za spoštljiv in sočuten govor in gospodu Živiču za poslovilno pesem ob grobu. Posebej se zahvaljujemo sosedam Olgi, Vladki in Marjani za vsestransko pomoč, kot tudi ostalim sosedom in vsem sorodnikom. Zahvaljujemo se tudi osebju internega in negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin v zadnjih dneh življenja. Zahvaljujemo se za podarjene sveče in denarne pomoči, za tako dostojanstven in številčen sloves od našega Frančeka. Zahvaljujemo se vsem skupaj in vsakomur posebej.

Vsi njegovi, ki smo ga imeli radi

Sporočamo žalostno vest, da je v 84. letu starosti umrl

AVGUŠTIN DVORŠAK

iz Osredka pri Krškem.

Pogreb bo v soboto, 27. septembra, ob 15. uri na pokopališču v Leskovcu pri Krškem.

Sporočamo žalostno vest, da je v 75. letu starosti umrla

IVANA VRBINC

iz Novega mesta, Brod 6.

Pogreb bo v soboto, 27. septembra, ob 15. uri na pokopališču v Srebrničah. Na dan pogreba bo od 11. ure dalje ležala v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 90. letu starosti umrla

MARIJA VIŽINTIN

s Senovega.

Pogreb bo v ponedeljek, 29. septembra, ob 16. uri na pokopališču v Dovškem. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

1 2 3 4 5 ...